PEITTAUS

RUOSTUMAT­TOMIEN JA HAPONKESTÄVIEN TERÄSTEN PEITTAUSTA

Rautatyö Krögerin peittauslaitos mahdollistaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen allaspeittauksen sekä ruiskupeittauksen.

Korroosiokestävyyttä ja ulkonäköä

Lämpökäsittely tai hitsaus muodostaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnalle oksidikerroksen ja sen alle vyöhykkeen, jossa on vähän kromia. Näiden vyöhykkeiden poistaminen ja passiivifilmin muodostaminen on erittäin tärkeää tuotteen korroosionkestävyyden ja ulkonäön kannalta.

Paras korroosiokestävyys saavutetaan kemiallisella jälkikäsittelyllä eli peittauksella.

Yleisin menetelmä kappaletavaran sekä nauha-, putki- ja levystötuotteiden peittauksessa on sekahappopeittaus typpihapon (HNO3) ja vetyfluoridin (FH) seoksessa. Tarkoituksena on poistaa oksidikerroksen viimeiset jäänteet, liuottaa kromiköyhä vyöhyke ja muodostaa passiivinen pinta.

Ympäristövaikutukset otetaan huomioon

Rautatyö Krögerin peittauslaitoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota laitoksen ympäristövaikutuksiin. Kaikki laitoksen prosessivedet käsitellään omassa, tiukat ympäristövaatimukset täyttävässä jätevedenpuhdistamossa, ennen kuin ne johdetaan viemäriverkkoon.

Tutkimusten mukaan jätevedenpuhdistamo on täyttänyt sille asetetut vaatimukset hyvin. Jätevesien pääosin sisältämien kromin ja nikkelin osalta on päästy 98 prosentin puhdistustehoon ja myös muiden raskasmetallien pitoisuudet alittavat selvästi viemäröintisopimuksessa edellytetyt raja-arvot.

Korkeatasoisen puhdistusprosessin ansiosta 30-50 prosenttia puhdistetusta vedestä voidaan käyttää peittausprosessissa uudelleen pesu- ja huuhteluvetenä.

Vuonna 2004 käyttöön otettiin ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka täyttää jo nyt tulevaisuudessa tiukkenevat vaatimukset. Puhdistusprosessissa käytetään ainoastaan kierrätettyä, puhdistettua huuhteluvettä, jota kierrätetään puhdistamon kautta prosessissa yhä uudelleen.

 

Lisätietoa
Jari Kröger
0400 542 866

PEITTAUSLAITOKSEN TILAT JA LAITTEET

  • Toimitilat
1000 m2
  • Peittausallas

Pituus 13410 mm
Leveys 3030 mm
Syvyys 3200 mm
Nesteenpinta 2800 mm
Tilavuus 115 m3

  • Ovien koko

5450 x 5500 mm, 1 kpl
4500 x 5000 mm, 3 kpl

  • Nosturit
2 x 20000 kg

Osoite

Keltinmäentie 5, 40640 Jyväskylä
Savelankatu 7, 40700 Jyväskylä